-fuge


-fuge
(съставна част на сложни думи) от латински fugere "избягвам".

Dictionnaire français-bulgare. 2014.